KONTROLL / SERVICE AV SLUKKEUTSTYR

  • Kontroll/service av håndslokkere ihht. NS3910
  • Kontroll/service av brannslanger ihht. NSEN671-3
  • Fylling av håndslokkere
  • Kassaksjon av håndslokkere

DOKUMENTASJON

  • IK-branndokumentasjon ( brannmanual )