OPPLÆRING

KURS SOM GIR KOMPETANSEBEVIS FRA "RÅDET FOR VEDLIKEHOLD"
 

  • Kurs i kontroll/service av alle typer håndslokkere, samt brannslanger,  kategori "GRØNN"
  • Oppdateringskurs for fornyelse av kompetansebevis.
NORD BRANNSIKRING er registrert som kompetent virksomhet og godkjent kursarrangør
hos " Rådet for vedlikehold av brannslokkerutstyr".

ANDRE KURS:

  • Sertifiseringskurs " varme arbeider " i regi av Norsk Brannvern Forening.
  • Brannvernlederkurs ( Forskrift om brannforebygging )

ØVELSER OG OPPLÆRING:

  • Brannvernopplæring ihht. Forskrift om brannforebygging
  • Brannøvelser
  • Råd og veiledning